Tasarımı Kaydet  Kapat

MİKROSTAR | Bilgisayar ve Elektronik Kontrol Sistemleri

Hakkımızda   |   Duyurular   |   S.S.S   |   Banka Hesap Bilgilerimiz

İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı KOSGEB KOBİGEL Çağrısı Açıldı

İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı KOSGEB KOBİGEL Çağrısı Açıldı

İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı KOSGEB KOBİGEL Çağrısı Açıldı

 
 
2020-01
 
 
Proje Teklif Çağrısı
 
 
 
İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi
 
 
Proje Amacı
 
 
 • Mevcut portföylerindeki ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmak veya
 • Geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmek
 • “Proje Teknoloji Konuları ” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknoloji, çağrının kapsamını oluşturmaktadır.
 
 
 
Proje Teknoloji Konuları
 
 
 
Özel Şartlar
 
 
 •  Proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2018 - 2019 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı,
 • Bu alana yönelik daha önce geliştirilmiş olan proje ürünlerinin tanıtım – pazarlama – satış faaliyetine yönelik destek talep edilmesi durumunda daha önce geliştirilen ürünün kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da ArGe Merkezinde sonuçlandırılmış olması
 
 
 
 
2020-02
 
 
Proje Teklif Çağrısı
 
 
İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim Ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması
 
 
 
Proje Amacı
 
 
 • İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak,
 • İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Proje Teknoloji Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek. 
 
 
 
Proje Teknoloji Konuları
 
 
 
Özel Şartlar
 
 
 •  İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır.
 • Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2019 yılı net satış hasılatını aşamaz. 
 


 
 
2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrıları İçin Destek ve Gider Kapsamı
 
 
Proje Destek Oranı ve Üst Limit
 
 
 •  %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).
 • Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.
 • 1.000.000 TL ( 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli)
 
 
Desteklenecek Proje Giderleri
 
 
 • Personel Giderleri - 90.000 TL’ye kadar geri ödemesiz
 • Makine-Teçhizat Giderleri - 850.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz,
 • Yazılım Giderleri - 100.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz
 • Hizmet Alım Giderleri - 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz
 • Eğitim giderleri · Danışmanlık giderleri · Proje hazırlama danışmanlığı gideri
 • Belgelendirme giderleri · Tanıtım giderleri · Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama) · Fuar giderleri · Test ve analiz giderleri
 
 
Proje Süresi: Min. 8 ay-Maks. 20 ay
Proje Son Başvuru Tarihi: 17 Eylül 2020
Proje Kararlarının İlan Edilmesi: 30 Kasım 2020
KOSGEB