Tasarımı Kaydet  Kapat

MİKROSTAR | Bilgisayar ve Elektronik Kontrol Sistemleri

                
MİKRO STAR Kalite Politikası

     MİKRO STAR’ın Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dökümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir.

* Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,

* Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,

* MİKRO STAR üyelerinin, tüm seviyelerde, MİKRO STAR organizasyonunun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin MİKRO STAR’ın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,

* Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,

* Birbiri ile ilişkili süreçleri, MİKRO STAR’ın, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,

* MİKRO STAR’ın genel performansının, MİKRO STAR organizasyonunun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

* Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,

* Tedarikçiler ile, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.

Ürünlerimiz

MİKROSTAR

MİKROSTAR Kontrol Sistemleri, ilk olarak 90’lı yıllardan itibaren enjeksiyon sektörüne cazip ürünler sunarak kaliteyi, kullanılabilirliği, kararlılığı ve performansı hep daha yukarıya taşıyarak ilerlemiştir.

PDS Star

PDS Star Kontrol Sistemleri ile üretimi durduran tüm hataların tespitini sağlamak, yaşanan aksaklıklara müdahale sürelerini kısaltmak, dolayısıyla kayıpları minimuma indirmek amaçlanmaktadır.

Power Star

Power Star Kontrol Sistemleri; ergonomik yapısı, network bağlantı desteği ve bütün giriş/çıkışların tek kart üzerinde toplanması seçeneğiyle size aradığınız çözümleri sunan ürünler vermektedir.